Kim jesteśmy?

Skromne początki Toastmasters miały miejsce w Californii w 1924 roku. Od tamtej pory Toastmasters International stał się światowym liderem w podnoszeniu kompetencji i komfortu jego Członków podczas wystąpień publicznych. Ta organizacja non-profit skupia obecnie ponad 332 000 członków w 15 400 klubach w 135 krajach oferując sprawdzoną – i przyjemną! – metodę podnoszenia kompetencji w komunikacji i przywództwie.

Większość klubów Toastmasters składa się z około 30 osób, którzy spotykają się raz na tydzień na ok. 2 godziny. Uczestnicy praktykują i uczą się wspomnianych umiejętności poprzez pełnienie różnych ról, od wygłaszania mów i odpowiadania na tzw. “gorące pytania”, aż po kontrolowanie czasu, gramatyki, czy też ocenianie spotkania jako całości.

Na spotkaniach nie ma profesjonalnego instruktora. To Członkowie Klubu oceniają każdą mowę i spotkanie poprzez konstruktywną krytykę, skupiając się na tym co zostało wykonane dobrze i co jeszcze wymaga poprawy.

Wolne tłumaczenie z www.toastmasters.org