O TM

        "Toastmasters" - w bezpośrednim tłumaczeniu znaczy: "mistrzowie toastu", ale nie o samo wznoszenie toastu tu chodzi, choć profesjonalny toast to też sztuka. Spotykamy się po to, by uczyć się prawidłowo i swobodnie przemawiać publicznie. Dzięki spotkaniom, misji i programom edukacyjnym Toastmasters możesz rozwijać się w kilku dziedzinach. Każde spotkanie prowadzone jest w przyjaznej atmosferze, po to by pomóc członkom przełamać strach, zmotywować do dalszego rozwoju i zachęcić do współpracy. Będąc członkiem klubu, dowiesz się, nauczysz, poćwiczysz jak trzeba prowadzić publiczne wystąpienie. Każdy mówca otrzymuje informację zwrotną o tym jakie cechy przemówienia były mocne i co warto poprawić.
        Toastmasters International to organizacja światowa zrzeszająca członków i kluby ze 116 krajów. Jesteśmy organizacją non-profit - za swoją działalność nie pobieramy wynagrodzeń. Dla gości udział w spotkaniu jest bezpłatny. Członkowie wnoszą opłaty związane ze składką klubową i materiałami edukacyjnymi.
        Chcesz wiedzieć więcej...? - Zapraszamy na spotkania TM w najbliższym mieście !