Kompetentny mówca (CC)

Podręcznik Kompetentne przemawianie
Dziesięć projektów w tym podręcznikupomoże Ci stopniowo, krok po kroku, rozwinąć Twoje umiejętności przemawiania. Kiedy zrealizujesz wszystkie te projekty, masz prawo do otrzymania tytułu Competent Communicator (Kompetentnego Mówcy), w skrócie CC. W tym celu należy wypełnić Competent Communicator (CC) Award Application (wniosek o przyznanie tytułu Kompetentnego mówcy), który znajduje się na stronach 84-85 Twojego podręcznika Competent Communication. Następnie poproś Wiceprezesa ds. kształcenia Twojego Klubu o złożenie Twojego wniosku online do World Headquarters (Głównej Siedziby Toastmasters International). Otrzymasz stamtąd certyfikat Kompetentnego Mówcy. Jeśli to jest Twój pierwszy tytuł, otrzymasz równiez bezpłatnie dwa wybrane przez Ciebie podręczniki z serii Przemówienia zaawansowane. Oto tytuły i cele projektów z podręcznika Kompetentne przemawianie:

1. Przełamanie lodów
• Rozpocznij przemawianie przed publicznością
• Odkryj te umiejętności komunikowania się, które już posiadasz i te, które wymagają pracy
• Przedstaw siebie swoim koleżankom i kolegom z Klubu i opowiedz o swojej historii, zainteresowaniach i ambicjach.
Czas: od czterech do sześciu minut

2. Zorganizuj swoje przemówienie
• Wybierz odpowiedni schemat organizacyjny przemówienia, który pozwoli Twoim słuchaczom łatwo je śledzić i rozumieć
• Spraw, aby Twoje przesłanie było jasne, dobierając wspierające je materiały tak, aby bezpośrednio się do niego odnosiły
• Zastosuj odpowiednie przejścia pomiędzy kolejnymi myślami
• Przygotuj mocny wstęp i zakończenie.
Czas: od pięciu do siedmiu minut

3. Miej na uwadze cel
• Wybierz temat przemówienia i określ jego cel ogólny i szczegółowy
• Zorganizuj przemówienie w taki sposób, aby jak najpełniej osiągnąć te cele
• Zapewnij to, że wstęp, rozwinięcie i zakończenie służą Twoim celom
• Bądź szczery i przekonujący, a także kontroluj nerwowość, którą możesz czuć
• Postaraj się nie korzystać z notatek.
Czas: od pięciu do siedmiu minut

4. Jak to powiedzieć

• Dobierz odpowiednie słowa i strukturę zdań w taki sposób, by przekazać swoje myśli jasno, precyzyjnie i obrazowo
• Użyj figur retorycznych, aby zaakcentować i wzmocnić przekaz
• Wyeliminuj żargon i zbędne słowa. Zadbaj o poprawną gramatykę.
Czas: od pięciu do siedmiu minut

5. Twoje ciało mówi
• Zastosuj odpowiednią postawę, ruch, gesty, mimikę i kontakt wzrokowy, aby jak najlepiej wyrazić swój przekaz i osiągnąć cel swojego przemówienia
• Spraw, aby Twoja mowa ciała była swobodna i naturalna.
Czas: od pięciu do siedmiu minut

6. Modulacja głosu
• Używaj głośności i wysokości głosu, tempa oraz barwy, aby odzwierciedlić swoje przesłanie, dodać mu znaczenia i uczynić je bardziej interesującym
• Stosuj pauzy, aby wzmocnić przekaz
• Płynnie i naturalnie wykorzystuj modulowanie głosu.
Czas: od pięciu do siedmiu minut

7. Zbadaj swój temat
• Zbierz informacje na wybrany temat z różnych źródeł
• Starannie wesprzyj swoje tezy i opinie konkretnymi faktami, przykładami i ilustracjami, zgromadzonymi w trakcie poszukiwań.
Czas: od pięciu do siedmiu minut

8. Posługuj się swobodnie pomocami wizualnymi
• Wybierz pomoce wizualne, które są odpowiednie dla Twojego przekazu i publiczności
• Użyj pomocy wizualnych prawidłowo, ze swobodą i pewnością siebie.
Czas: od pięciu do siedmiu minut

9. Przekonuj z mocą
• Przekonaj słuchaczy do przyjęcia Twojego punktu widzenia lub pomysłów lub do podjęcia jakichś działań
• Odwołaj się do zainteresowań publiczności
• Wykorzystaj logikę i emocje dla wsparcia swojego stanowiska
• Unikaj korzystania z notatek.
Czas: od pięciu do siedmiu minut

10. Zainspiruj swoich słuchaczy
• Zainspiruj słuchaczy poprzez odwołanie się do szlachetnych pobudek i wezwij ich do wzmocnienia przekonań lub większych osiągnięć
• Odwołaj się do potrzeb i emocji publiczności przy pomocy historii, anegdot i cytatów w celu zwiększenia dramatyzmu
• Unikaj korzystania z notatek.
Czas: od ośmiu do dziesięciu minut