Kompetentny przywódca (CL)

Podręcznik kompetentnego przywódcy
Podręcznik Kompetentnego Lidera (CL) jest niezwykłym narzędziem, które wspomaga realizowanie ścieżki liderskiej. Zawiera dziesięć projektów, które należy ukończyć pełniąc odpowiednie funkcje podczas spotkań klubu. Realizując program z podręcznika Kompetentnego Lidera uczysz się prowadzenia spotkań, aktywnego słuchania i udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych. Lista dziesięciu projektów na drodze kompetentnego przywódcy:

1.Słuchanie i przywództwo
- Określ swoje obecne umiejętności słuchania.
- Zdefiniuj siedem kroków do lepszego słuchania.
- Ćwicz umiejętność słuchania pełniąc różne role na spotkaniach klubowych.
2. Myślenie analityczne
- Określ swoje obecne umiejętności myślenia analitycznego.
- Ćwicz umiejętności analitycznego myślenia pełniąc różne role na spotkaniach klubowych.
3. Udzielanie informacji zwrotnej
- Określ swoje obecne umiejętności w udzielaniu informacji zwrotnej.
- Poznaj kolejne kroki efektywnego udzielania informacji zwrotnej skutecznie.
- Praktyczne udzielanie informacji zwrotnej podczas spotkań.
4. Zarządzanie czasem
- Określ swoje obecne umiejętności zarządzania sobą w czasie.
- Określ kroki skutecznego zarządzania sobą w czasie.
- Praktyczne zarządzanie czasem podczas spotkań klubowych .
5. Planowanie i wdrażanie
- Określ aktualne umiejętności planowania i wdrażania.
- Określ swoje kroki w procesie planowania i wdrażania.
- Rozwijaj swoje umiejętności w praktyce pełniąc różne role na spotkaniu.
6. Organizowanie i delegowanie zadań
- Twoje obecne umiejętności w organizowaniu i delegowaniu.
- Określ działania podczas organizacji oraz proces delegowania zadań.
- Rozwijanie praktycznych umiejętności, pełniąc różnych role w klubu.
7. Rozwijanie umiejętności pomagania
- Określić swoje obecne umiejętności pomocy.
- Strategia pomagania innym.
- Twoje umiejętności pomagania w praktyce.
8. Motywowanie ludzi
- Twoje umiejętności motywacji dzisiaj.
- Określ warunki, które motywują ludzi.
- Praktyczne motywowanie ludzi na spotkaniach klubowych.
9. Mentoring
- Określić swoje bieżące umiejętności mentoringu.
- Ja być dobrym mentrem.
- Mentoring w praktyce.
10. Budowanie zespołu
- Twoje obecne umiejętności.
- Zasady budowania zespołów.
- Budowanie zespołów w praktyce, podczas spotkań klubowych i nie tylko.