Role

Role na spotkaniu

Toastmaster – prowadzi całość spotkania, nadając mu szczególną atmosferę; prezentuje agendę spotkania, zadaje pytanie dnia i zaprasza poszczególne osoby do wypowiadania się.

Główny Oceniający – udziela informacji zwrotnej wszystkim oceniającym; zwraca uwagę na to, co zrobili dobrze, a także sugeruje jak w przyszłości mogą pełnić swoją funkcję jeszcze lepiej.

Kontroler Płynności – uderzając w cymbałki zwraca uwagę na dźwięki zakłócające komunikacje ‘yyy’ ‘eee’, niepotrzebne pauzy i powtórzenia; pomaga mówcom oczyścić swoją komunikacje z rozpraszających zakłóceń.

Chronometrażysta – pilnuje by każdy zmieścił się w czasie ze swoją wypowiedzią; sygnalizuje kolorowymi chorągiewkami lub kartkami, ile czasu zostało mówcy lub że powinien już zakończyć swoją wypowiedź.

Oceniający przemówienie – zapowiada wystąpienie mówcy, opowiadając o nim kilka słów, a także przedstawiając cele projektu; następnie ocenia przemówienie, podkreślając jego dobre strony oraz to, co można by zrobić lepiej.

Mówca – wygłasza przygotowane przemówienie; oswaja się z wystąpieniami publicznymi a także pracuje nad kolejnymi ważnymi aspektami wystąpienia – strukturą mowy, wykorzystaniem mowy ciała, głosu, pomocy wizualnych itd.

Moderator Gorących Pytań – prowadzi konkurs Gorących Pytań: zadaje specjalnie przygotowane pytania i wyznacza osoby do udzielenia odpowiedzi; wręcza nagrodę za najlepszą odpowiedź.

Gramatyk – stoi na straży poprawnej polszczyzny; udziela mówcom informacji zwrotnej na temat poprawności akcentów, słów i konstrukcji zdań w ich wypowiedziach; zwraca również uwagę na szczególnie piękne sformułowania.

Oceniający Mowę Ciała – bacznie obserwuje gestykulację, wykorzystanie przestrzeni i ekspresję emocji na twarzy mówców; zwraca uwagę na dobre aspekty mowy ciała oraz sugeruje, jak można je jeszcze udoskonalić.