Mentorzy

Mentoring obejmuje obie ścieżki rozwoju:
- Kompetentnego Mówcy (Competent Communicator – CC)
- Kompetentnego Przywódcy (Competent Leader – CL).
Mentor jest osobą, która ma już wystarczającą wiedzę o klubie, przemawianiu i pełnieniu różnych funkcji. Umie dać informację zwrotną. Ustala potrzeby edukacyjne podopiecznego. Zachęca go do wyznaczenia sobie celów odnośnie terminów wygłaszanych mów i pełnionych ról.

Kto może być mentorem?
Aby Mentor mógł pomóc nowej osobie w klubie lepiej zorientować się w możliwościach rozwoju oferowanych w klubie, w programach Kompetentnego Mówcy, Przywódcy i pozostałych programów, korzystne jest aby mentor był członkiem klubu przez okres kilku miesięcy oraz miał za sobą realizację pewnej liczby projektów z podręcznika. Nie ma sztywnych zasad w tym zakresie. 5 projektów z podręcznika Kompetentnego Mówcy może być pewną wskazówką.
Sposób współpracy zależy od ustaleń między mentorem a osobą mentorowaną. Mentorów można, a nawet należy zmieniać w zależności od swoich potrzeb rozwoju, aby nie popadać w rutynę. W klubie zachęcamy nowych członków, aby przynajmniej trzy pierwsze projekty zrealizowali we współpracy z mentorem.
Mentor ma być dobrym duchem dla swojego podopiecznego. Jego przewodnikiem w świecie Toastmasters. Warto jest z mentorem zaplanować ścieżkę rozwoju, wyznaczyć cel na kilka najbliższych miesięcy i od razu, wpisać się agendę spotkań na przyszłość. Pamietaj, z mentorem nie współpracuje się tylko w zakresie mów, ale przede wszystkim w zakresie całościowego rozwoju. A do tego absolutnie konieczna jest współpraca w zakresie realizacji funkcji Kompetentnego Przywódcy .
Osoby, które współpracują z mentorem w zakresie realizacji funkcji na spotkaniach oraz angażują się w pracę dodatkowe np. realizacji spotkań demo, kampanie promocyjne, organizacja konkursów Toastmasters, Toastmasters Leadership Institut, praca w komitetach przy zarządzie etc. robią najszybszy progres w Klubie, szybko zyskują uznanie pozostałych członków klubu i obejmują funkcje w Zarządzie Klubu.
To jest miejsce, w którym możesz dać wiele od siebie, a w zamian za to zdobywać praktyczne umiejętności, które wykorzystasz poza klubem.
Tu możesz zorganizować wydarzenia na kilkaset osób, jak np. Toastmasters Leadership Institut, 50+ osób typu: konkury Toastmasters 2 razy w roku, demo meeting, speech craft oraz nasze regularne spotkania, w których uczesniczy najczęsciej 30-60 osób!
To są umiejętności, którymi możesz zainteresować swojego pracodawcę!