Program podstawowy

Mamy przemawianie pod kontrolą.
Członkowie Toastmasters International, którzy chcą skoncentrować się na umiejętności komunikowania się, zaczynają od podręcznika Competent Communication (Kompetentne przemawianie). Jest on częścią New Member Kit – pakietu dla nowego członka otrzymywanego pocztą z U.S.A. Po ukończeniu tego podręcznika, mogą oni przejść do podręczników z Advanced Communication Series (serii Przemówienia zaawansowane).  [więcej] 

Zostań naturalnym przywódcą.
Możesz być kompetentnym przywódcą . Poprzez praktyczne ćwiczenia i zadania uczysz się kolejnych umiejętności liderskich takich jak: dawanie informacji zwrotnej, kontrola nad grupą, powierzanie i egzekwowanie zadań oraz wiele wiele innych …
Członkowie Toastmasters realizujący ścieżkę liderską mają szansę uczyć się i zdobywać umiejętności przywódcze poprzez pełnienie ról podczas spotkań i w trakcie wydarzeń organizowanych przez klub.  [więcej]